Chính sách Bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web bán đồ gia dụng của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, điền vào mẫu trực tuyến, hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, và thông tin thanh toán.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, và thông báo về các cập nhật sản phẩm và chương trình khuyến mãi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn và tùy chỉnh nội dung trang web.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiếp cận không đáng kể. Thông tin thanh toán được mã hóa sử dụng giao thức bảo mật SSL (Secure Socket Layer) để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ cho bạn.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình, bao gồm việc cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Sự thay đổi trong Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách Bảo mật này mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.

0/5 (0 Reviews)